En klubb med drag i

Nybro Draghundsklubb är en klubb till för alla oavsett ålder som tycker det är roligt att träna drag med sin hund. Draghundsporten är till för alla olika hundraser, även om olika polarhundsraser och blandningar av polarhundsraser är de vanligaste. Man kan köra både på barmark och på snö.
I Norden har vi en lång tradition när det gäller att köra och tävla med draghundar och under senare tid har det vuxit till en stor sport. I Sverige har vi tävlat med draghundar sedan 1930-talet. Draghundsporten i Sverige organiseras av Svenska Draghundsportförbundet, medlem i Riksidrottsförbundet. Det finns cirka 85 klubbar fördelade över Sverige.

Draghundsporten är en av världens snabbast växande idrotter och delas upp på tre olika stilar. NORDISK STIL (skidor och pulka), SLÄDHUNDS- STIL och BARMARKSSTIL. Det vanligaste i Nybro Draghundsklubb och klubbarna i södra Sverige är att vi, på grund av snöbrist, tränar och tävlar i BARMARKSTIL, men vi har också flera ekipage som tävlar på snö.

BARMARKSTIL
I barmarkstil finns det sju olika grenar. Linlöpning 1 hund, Cykling 1 hund, Hjulfordon 1 hund, Hjulfordon 2 hundar, Hjulfordon 4 hundar, Hjulfordon 6 hundar, Hjulfordon 8 hundar. I linlöpning och cykling är klasserna uppdelade i herrar och damer. I övriga klasser sker ingen uppdelning. Upp till och med fyra hundar finns också juniorklasser. Man tävlar individuellt i alla klasser. Distanserna ligger mellan 3 och 10 km, beroende av temperatur.

Vid linlöpning är hunden fäst till föraren via ett midjebälte med öppen krok.Vid cykling kan man ha samma anspänning eller att hunden är fäst till cykeln. I övriga klasser ska hunden vara fäst till fordonet.

CYKEL ELLER HJULFORDON
Skillnaden mellan cykel och hjulfordon är att på ett hjulfordon kan man inte hjälpa till med trampor. Har man en cykel och två hundar, måste tramporna vara spärrade.Vid fler än två hundar så ska fordonen ha fyra hjul och olika minimimått och vikter beroende av klass.

HUNDRASER
Draghundsporten är till för alla olika hundraser, även om olika polar- hundsraser och blandningar av polarhundsraser är de vanligaste. I barmarkstil, och då speciellt linlöpning, är de flesta hundraser lämpliga. Förutom de riktigt minsta hundraserna, springer de flesta hundarna fortare än en människa på de här distanserna.
Välkommen till oss!