Bli medlem i Nybro Draghundsklubb

Medlemsavgiften är 100 kr per år. Ungdomar upp till 15 år är gratis.

Medlemsåret följer kalenderåret för att det ska stämma med licensåret på Svenska Draghundsportsförbundet.

Licensavgiften är 250 kr per år och ska också betalas in för att du ska få din tävlingslicens för året.

Medlems- och eventuell licensavgift betalas in på bankgironr 186-9080 till Nybro Draghundsklubb.
Maila namn, personnummer och fullständig adress till nybrodrag@hotmail.com.